A tárcsa használata

Oct 02, 2019

A tárcsa használata

A színkör 12, egymáshoz képest 30° eltéréssel elhelyezkedő színből áll. Alapállásban a három tárcsa azonos színei egymás mögött láthatók.
Ekkor a sárga szín alatti ablakban 0° jelenik meg. A tárcsák mozgatásával tetszőleges színkapcsolatok és kontrasztok állíthatók be. Az alsó tárcsa mindenkor ugyanabban a helyzetben maradjon, tehát az I. szín (sárga) áll felül.

Jelmagyarázat: G = Goethe színmeghatározásai D = német színnevek E = angol színnevek

Kettőshangzatok
A középső tárcsának az óramutató járásával ellentétes irányban való forgatásával állíthatók be. Az ablakban megjelenik a két szín fokban jellemezhető eltérési értéke.

Speciális kettőshangzatok

Komplementer kontraszt (180°)
A legnagyobb kontraszt az egymással szemben 180°-ban elhelyezkedő színek kapcsolatából keletkezik, amelyet komplementer kontrasztnak nevezünk. A komplementer színpár feszültséggel teli, s mégis a kiegyensúlyozottság érzetét kelti.
Egyazon színnek csak egy másik egyetlen szín lehet a komplementerpárja.

Karakter nélküli színkapcsolatok
A színkör valamely két tagjának 60°-os kontrasztját Goethe karakter nélkülinek nevezi, „…mivelhogy túl közel vannak egymáshoz, semhogy benyomásuk jelentékeny lehetne”. Mégis van jogosultságuk, mert egy előrehaladó sort jelölnek, bár a haladvány viszonylatai alig érzékelhetők. „...a fokozódás egymásra következő fokait fejezik ki,... és bizonyos arányban nem tesznek rossz hatást” (Színtan 6/828).

Karakteres színkapcsolatok
A színkörben 120°-ot bezáró színek kapcsolatát Goethe karakteres kontrasztnak nevezi.
Szerinte van bennük egy jelentős mozzanat, amely egyfajta kifejező erővel kényszeríti ránk magát, de nem elégít ki, „...mivel minden karakterisztikum csupán úgy jöhet létre, hogy részként kiválik az egészből, amivel kapcsolatban van, anélkül, hogy feloldódna benne” (Színtan 6/817).

Ferde kontraszt
A modern festészet gyakran alkalmazza a „ferde” kontrasztot, amikor is két szín 150°-ot zár be. Ezt úgy is elérhetjük, hogy a komplementer kontraszt egyik ágát 30°-kal elforgatjuk.

Hármashangzatok (120°)
Alapállásból kiindulva a középső tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatjuk, négy színt átlépve; az ovális ablakban meglátjuk a cián színt. Ezután az alsó tárcsát forgatjuk négy mezőn keresztül az óramutató járásával megegyező irányba, míg a bíbor színt megkapjuk. Ez a színkapcsolat a hármashangzat. Így a három tárcsa együttesen megjeleníti az összes hármashangzatot.
A hangzatban részt vevő színek egymás fölött leolvashatók.

Osztott komplementer kontraszt
Az angol irodalomban szokásos a hármas harmóniáknak nevet adni.
A komplementer szín egyik összetevője szétválik két szomszédos szín irányába, melyek egymással bizonyos szöget zárnak be.
A zöld háromszögben erre látható egy példa.


Osztott komplementer kontraszt

 

Kiadványok

Ajka
Balaton
Balatonfelvidéktõl a Bakonyaljáig
Kertvárosok
Balatonfüzfõ
Balatonfüred
Baroque in Eger and County Heves
A barokk Székesfehérvárott
Budapest belváros
Bojtor Károly
Borsos Miklós érmei
Chicago
Czóbel Béla
Csopak
Káli medence
Grinzing
Gorka Géza
Eger hevesi képek
Egri borok könyve
Embergyújtotta láng
Esztergom 2000
Herend
Horváth Tibor
Kertvárosok Stockfeld
Regélõ Kispest
Komárno - Komárom
Komárom- Esztergom
A Magyar Szent Korona
Mátraaljai borok könyve
A prímási levéltár
A magyar királyok koronázó palástja
Székesfehérvár's unknown masterpiece
Székesfehérvár the Coronation City
Pannonhalma
Pápa
Sigilla Regum
Péreli Zsuzsa
Péterfy Gizella
A magyarok ezer esztendeje Rómában
Budapesti vásárcsarnokok
Veress Pál
Veszprém
Wekerle-telep
Kertvárosunk, a Wekerle


Elõkészületben:

Épített örökségünk – a Magyar Tudományos Akadémia épületei