ÁLDOTT AZ IGAZ BÍRÓ


 

ÁLDOTT AZ IGAZ BÍRÓ

​Mély fájdalommal tudatjuk a szeretett férj, testvér, apa és nagypapa
Tiberio Cvi Keller
halálát.
Temetése vasárnap, 2017. január 22-én l3.30 órakor lesz a
yarkoni temetőben.

A gyászoló család


Keller Tibor úr
Hameyasdim 4/26
Kiryat Ono
55521 Israel

 

Tisztelt Keller Úr!

Hivatkozással tegnapi telefonbeszélgetésünkre szeretném ezúton is értesíteni arról, hogy nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Áder János köztársasági elnök úr Önnek a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta a magyar és az európai kulturális értékek izraeli népszerűsítése, a nagy kultúrtörténeti összefüggések művészi bemutatása, valamint az izraeli magyar ajkú zsidóság kulturális életének megismertetése terén végzett életművéért.

Mint említettem, Szentgyörgyi Zoltán nagykövet úr, aki néhány napon belül visszatér a nyári szabadságáról, szeretné személyesen egyeztetni Önnel a kitüntetés átadásával kapcsolatban, és hamarosan kapcsolatba fog lépni Önnel.

Engedje meg, hogy ezúton is ismételten gratuláljak a magas kitüntetéshez.

Tel-Aviv, 2012. augusztus 22.

Tisztelettel:

 

Pamuk Sándor s.k.
I. o. tanácsos, ideiglenes ügyvivő


 

KELLER TIBOR Magyarországi benyomások c. kiállításának megnyitása alkalmával elhangzott megnyitóbeszéd a Római Magyar Akadémiában


1987-ben jártam először a Szentföldön, és ez alkalommal kötöttem személyes barátságot Keller Tiborral és családjával. Azóta is ápoljuk ezt a kapcsolatot, amit baráti találkozásaink és közös riportútjaink gazdagítanak.
Ezek egyik eredménye e kiállítás, melynek címe igen szerény – Magyarországi benyomások.
Úgy hangzik, mintha a képek egy röpke látogatás élményeit rögzítenék. De ha figyelmesen megnézzük a képsorokat, megállapithatjuk, hogy többről van szó. A képben rögzített mondandó egy gazdag intellektuális forrásból táplálkozik, melynek föld alatti erecskéi az egyetemes európai történelem, kultúra tárházától indulnak el.
Keller Tibor, a tanár, esztéta, fotografus, alaposan ismeri az európai történelmet, a történelem alkotta és a történelmet meghatározó nagy személyiségek pályafutását, s mindazon áramlatokat, melyek az egyetemes és a magyar kultúra állomásait meghatározzák. Szinte páratlan könyvtára Kiriat Ono-i otthonában tanúságot ad arról, hogy tulajdonosa milyen széles spektrumban látja és dolgozza fel múltunkat és jelenünket.
Mit jelent ez a figyelem a magyar tájak, városok, művészeti emlékek iránt? Azt, hogy Keller Tibor nem szakadt el ettől az országtól és magyarságától, s a több évszázados zsidó-magyar kultúra legjobb hagyományainak látószögéből szemléli és értékeli alkotásainkat, tetteinket.
Köszönet azért a felbecsülhetetlen tettért, hogy Keller Tibor az ismerős és a kívülálló egyesített kamerájával láttatni engedi közös kultúránkat, magasztos pillanatainkat és hétköznapi életünk.

Szelényi Károly
2001. január

 

Keller Tibor kiállítása a Duna Televízióban 2005-ben.​

 

TOVÁBBI OLDAL