Fotográfusként a színek világában élek.

2015. Jun. 19.

Fotografusként a színek világában élek. 20 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni a színtannal, mint tudománnyal. Most itt egy általam SZÍN-TÉR-nek elnevezett helyiségben állunk.

Newton angol fizikus a XVIII. század elején felismerte, hogy a fehér fény összetett fény, melynek alkotóelemei a spektrum színei. 3 élű prizmájával a fehér fényt a szivárvány színeire bontotta.

Mintegy 100 évvel később a német költőfejedelem és természettudós, Johann Wolfgang Goethe egy prizmát a szeme elé tartva arra a megállapításra jutott, hogy a színek látószervünkben, agyunkban keletkeznek. Ezzel Arisztotelész azon elméletét fogadta el, hogy a színek létrejöttéhez sötétség és világosság szükségeltetik.

Tény, hogy Goethe a prizma révén megtalálta azt a hat alapszínt, melyekből minden létező színkör áll. Vizesprizmáján keresztül - melyből most valószínűleg a világ legnagyobbikát látják - a fekete és fehér határvonalain mindig ugyanazon két szín jelenik meg, s ezek egyesüléséből jön létre a további 2 szín.

Egyértelmű megállapítása: "Az elemi színtannak kizárólag három vagy hat színnel van dolga, melyek kényelmesen belefoglalhatók egy körbe."

A prizma másik oldalon elhelyezett művészi alkotásokon és az általam szerkesztett éken elgyönyörködhetünk a színek varázslatos világában.

xxx

A színtanról készített könyvem készítésekor a színtani jelenségek ábrázolására egy ősi formát, a születés mitikus jelképét, a tojást választottam. Az itt látható óriástojáson valósítottuk meg G. Szabó Istvánnal a 3 fényszín egymásra vetítésével a legfontosabb színkapcsolatokat, színkontrasztokat.

xxx

Nagy tisztelettel adózom a XX. század egyik jelentős nyomdászegyéniségének, Kner Imrének a színekkel és a zenei hangokkal kapcsolatos elméleteinek. Többek között megrajzolta a Dúr- és Moll-hangzatok színes képét.

Bár a technikai kivitelezés még nem készült el, egy népdalocska hangjainak "megszínesítése", lesz majd látható a tojáson Tolcsvay László előadásában.

Kívánom, hogy a színek látványának örömével éljék meg a nap további óráit.

2015. június 18.

Szelényi Károly
www.magyarkepek.hu
mkepek@t-online.hu


 

Bottrop - Fotografien aus den 1980er Jahren

2015. Feb. 02.

 

KILÁTÓ KULTURÁLIS MAGAZIN 2014. november 20-i adása

2014. Dec. 15.

A Színtan könyvemről a Veszprémi TV-ben készített Gopcsa Kati egy beszélgetést.
További részletek a Kilátó műsorban.

A Színtan könyvről bővebben, illetve recenziókat IDE KATTINVA olvashatnak.


 

Keresztény Múzeum, Esztergom, 2014. 03. 01 - 04. 27.

2014. Mar. 03.

Megnyílt SZELÉNYI KÁROLY Magyar Örökség díjas fotómûvész kiállítása 
Köszöntõt mondott: Kontsek Ildikó múzeumigazgató
A kiállítást megnyitotta:
dr. Lovag Zuzsa, az Iparmûvészeti Múzeum ny. igazgatója

Közremûködött: Vincze Zsuzsanna hegedûmûvész 
A kiállítás megtekinthetõ: 2014.április 27-ig.

FÉNYKÉPEK AZ ESEMÉNYRÕL ITT

 

 


 

    SZÍNEK - A fény tettei és szenvedései, 

VÉLEMÉNYEK A KIADVÁNYRÓL

    

 

 

 
 

MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ

2013. Dec. 22.

MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJBAN RÉSZESÜLT
SZELÉNYI KÁROLY FOTÓMŰVÉSZ ÉLETMŰVE
Laudátor: Dr. Marosi Ernő művészettörténész, az MTA r. tagja

BŐVEBBEN ITT

Goethe színtana a mindennapokban

2012. Nov. 03.

 

 

          DEME TAMÁS művelődéskutató írása ITT OLVASHATÓ          

Experimente zu Farbphnomenen

2012. Nov. 02.

 

SZÍNEK A fény tettei és szenvedései

2012. Mar. 22.

 

Szelényi Károly: 
SZÍNEK A fény tettei és szenvedései
Goethe színtana a mindennapokban

Mottó: „A színek a fény tettei, tettei és szenvedései. Ebben az értelemben elvárhatjuk tőlük, hogy felvilágosítással szolgáljanak a fényt illetően.” 
(J. W. Goethe – ford. Sz.A.)

225 x 270 formátum, 208 oldal, keménytáblás kivitel, mintegy 370 színes illusztrációval, színskálával
Szerkesztette és a képanyagot válogatta: Sz. Farkas Aranka
Lektor: Stephanie Jahn
Címlapterv:
Keresztes Dóra, Orosz István

Megjelent a Művészetek Háza, Veszprém és a Magyar Képek Kiadó közös kiadásában 2012-ben
Ára: 6.900.- Ft postai szállítással.
Rendelés:
Postai szállítás esetén a 6.900.- Ft-os összegnek a Művészetek Háza egyszámlájára (11748007-15426046) történő átutalása után. 

Helyszínen történő értékesítés:
Művészetek Háza, Veszprém, Vár u. 17. hétköznapokon 09.00-16.00 óra között.
Kiállítóhelyeinken: hétköznapokon 10.00-17.00 óra között.
Telefon:+36-88/425-204; +36-88/560-507; +36-88/561-310 
E-mail: arthouse@invitel.hu

Kedvezményes ár: 6.000.- Ft

Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, Budapest VI., Andrássy út 69-71.
Nyitva tartás: hétköznapokon 09.00-15.00 óra között.
Telefon: +36-1/342-1738/18 mellék  
E-mail: szatmariattila@index.hu
Kedvezményes ár: 6.000.- Ft

Művészek Boltja, 1028 Budapest, Vörösmarty u. 30.
Nyitva tartás: hétköznapokon 10.00-17.00 óra között.
Telefon: +36-1/397-5353 
Kedvezményes ár: 6.000.- Ft
www.muveszekboltja.hu

Az átlagolvasó felkapja fejét a cím láttán: pedig valóban Johann Wolfgang von Goethe, a költőóriás színtanról írt könyvéről van szó, amely 1820-ban jelent meg. A cím is Goethe megállapításán alapul: szerinte a színek a fény cselekedeteiben, különféle megnyilvánulásaiban fedezhetők fel. Szelényi Károly fotóművész mintegy másfél évtizeddel ezelőtt kezdett hozzá e munkához, céltudatosan gyűjtve a képanyagot a színtani elméletek illusztrálására. A szakirodalom alapos áttanulmányozása során vált világossá számára,.hogy Goethe a színtan csaknem minden területén rajta hagyta kézjegyét. A költő prizmával végzett kísérleteinek megismétlésével a szerző igazolja, hogy a ma is érvényes színkör hat alapszínét Goethe határozta meg. „Az elemi színtannak kizárólag három vagy hat színnel van dolga, melyek kényelmesen belefoglalhatók egy körbe. Minden egyéb végtelen sokféle módosulat már inkább az alkalmazáshoz tartozik, a festészet technikájához, a színezéshez, egyáltalán: az élethez” - írja a Színtan bevezetésében (Hegedűs Miklós fordítása). A könyv a színtan történetének rövid ismertetése és az alapfogalmak bemutatása után foglalkozik a fizikai jelenségek színtani vonatkozásaival, a színkontrasztokkal, a színeknek a természetben, az épített környezetben, a társadalmi jelképrendszerben betöltött szerepével és a színek szimbolikus jelentésével. Színtörténeti „csemegék” a nyomdász Kner Imre és Kodály Zoltán közösen összeállított dúr-moll-hangzatai színekben ábrázolva (Tolcsvay László zeneszerző tanulmányával). Farkas Attila a katolikus egyház színszimbolikájáról, Raj Tamás pedig a Biblia színeiről ad érdekes összefoglalást. 

A szerző a könyvhöz egy színtárcsát is készített, melynek segítségével a legkülönbözőbb színkapcsolatok állíthatók be.

A könyv német változatát a lipcsei Seemann Kiadó terjeszti.
Rendelés: www.bookline.hu

Részlet a  német kiadás fülszövegéből:
A színek észlelésének témájával számos filozófus és művész foglalkozott. Ez a könyv azon személyiségek kísérleteit világítja meg, akik a színelméletek világában pedagógusként is jelentőset alkottak: Johann Wolfgang von Goethe, Johannes Itten, Moholy-Nagy László, Josef Albers, Lyonel Feininger, Vaszilij Kandinszkij és Harald Küppers. Elméleteik alapján a szerző elmagyarázza a színdinamika fontos törvényszerűségeit, a harmóniatan valamint a térhatás alapfogalmait, és bemutatja saját kísérleteit Goethe Színtanának igazolására. 
A szakszerű magyarázatok mellett a kötet például elmagyarázza, mi az az „osztott” komplementerkontraszt, és a mindennapi színélmények szokatlan kérdéseire is választ ad: miért kék színűek bizonyos közlekedési táblák vagy milyen szín is a türkiz?
370 ábra, színspektrumok és számos diagram ábrázolja a színek érzékelésének legkülönfélébb aspektusait.
Gyakorlatok a színjelenségekhez színtárcsa segítségével
A szerző kísérletei bizonyítékul szolgálnak Goethe elméleteihez
A könyv alapinformációkat közvetít és elmagyarázza a színek szerepét a mindennapokban

Szelényi Károly 1943, fotográfus, 1970-1986 között a Magyar Iparművészeti Főiskolán tanított, számos táj- és városportré kiadója, melyekért kitüntető elismeréseket kapott. 2010-ben díjat nyert Goethe Színtanához készített pályázati munkájáért. Képeit több kiállításon mutatták be.

FARBEN - Die Taten des Lichts

2012. Jan. 21.

 

 http://www.weltbild.de/3/17156818-1/buch/farben-die-taten-des-lichts.html

A bécsi Bornemisza Péter Társaság áprilisi rendezvénye

2011. Apr. 11.

 M E G H Í V Ó
a bécsi  Bornemisza Péter Társaság áprilisi rendezvényére

Meghívottunk:
Szelényi Károly
fotóművész

Az előadás címe:
“A koronázási jelvényektől Goethe színtanáig”
2011. április 3.-án, vasárnap, d.u. 17:30 órakor

BÉCSI POSTA (pdf)
 
 

Holy Crown of Hungary

2011. Jan. 01.

Wenn das Zusammenrücken der Völker in der Europäischen Union uns unsere kulturellen Güter wechselseitig näherbringt und unser Wissen voneinander fördert, könnte und sollte dieser 1. Mai 2004 zu einem guten Tag in der Geschichte werden. Die Ausstellung der ungarischen Krönungsinsignien wird das Interesse an der Geschichte und den Menschen Ungarns mehren.

Lutz Heusinger


Deutsch  I  English
(resume)


contact:
hungarianpictures@t-online.hu
mkepek@t-online.hu


Szelényi Károly:
A fény tettei és szenvedései
– színelméleti kísérletek
J. W. v. Goethe nyomán

Károly Szelényi:
Die Taten und Leiden des Lichts

- Experimente mit Farben auf
den Spuren von J. W. v. Goethe


MAGYAR KÉPEK KIADÓ KFT / HUNGARIAN PICTURES LTD
+36 30 813 4301
hungarianpictures@t-online.hu